„Nie” z przymiotnikami – zasady, przykłady, wyjątki

nie z przymiotnikami

Nauka zasad pisowni „nie” z przymiotnikami może być nieco skomplikowana, ale jest niezbędna dla każdego, kto chce prawidłowo posługiwać się językiem polskim. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom i wyjątkom dotyczącym łącznej i rozdzielnej pisowni „nie” z przymiotnikami.

Podstawowa zasada pisowni „nie” z przymiotnikami

Zgodnie z podstawową zasadą języka polskiego, partykułę „nie” z przymiotnikami zapisujemy łącznie. Przykłady takiego zapisu to: niemiły, niegrzeczny, niedrogi, nietykalny. Istnieją jednak sytuacje, w których pisownia „nie” z przymiotnikami będzie rozdzielna. W kolejnych punktach omówimy te wyjątki.

Pisownia „nie” z przymiotnikami w stopniach wyższym i najwyższym

W przypadku przymiotników w stopniach wyższym i najwyższym, z reguły stosujemy rozdzielną pisownię „nie”. Przykłady to: nie gorszy, nie najgorszy, nie szybszy, nie najszybszy. W języku polskim istnieje jednak przypadek, gdy zaprzeczające „nie” zostaje wplecione w środek przymiotnika w stopniu najwyższym, tworząc zapis: najniegrzeczniejszy (najbardziej niegrzeczny). Jeśli chcemy przekazać, że nie jest najgrzeczniejszy, użyjemy zapisu zgodnego z ogólną zasadą: nie najgrzeczniejszy.

Przeczytaj: Co to jest równoważnik zdania?

Pisownia „nie” z przymiotnikami w sytuacji przeciwstawienia

Rozdzielna pisownia „nie” z przymiotnikami występuje również w sytuacji przeciwstawienia, np. „nie nowe, ale stare”. Innym przykładem może być sytuacja, w której „nie” tworzy ogólne wyrażenie z powtórzoną formą przymiotnika, np. „był młody nie młody”. Podobnie postępujemy, gdy konfrontujemy dwie cechy i eksponujemy jedną z nich: „Jest szczupła, ale nie chuda”.

Pisownia „nie” z przymiotnikami po przysłówkach i wyrażeniach

Nie oddzielamy partykuły „nie” od przymiotnika, gdy poprzedza ją przysłówek, np. bynajmniej albo wcale, oraz gdy przed przymiotnikiem umieszczamy wyrażenie „gdyby nie” – „bynajmniej nie zdrowy ten obiad”, „gdyby nie ciężka praca…”.

Pisownia „nie” z przymiotnikami w sytuacji przeciwstawienia logicznego z dużą literą

Partykułę „nie” z przymiotnikami piszemy rozdzielnie, gdy mamy do czynienia z przeciwstawieniem logicznym, w którym dany przymiotnik zapisujemy dużą literą, np. nie-Polak, nie-Szekspirowski (co oznacza, że dramat został napisany przez kogoś innego niż Szekspir, a nie nieszekspirowski – inny niż Szekspira, np. styl).

Polecamy: Jak wybrać dobre przedszkole dla dziecka?

Pisownia „nie” z przymiotnikami w sytuacji zaprzeczania całemu wyrażeniu

Wyjątkiem od zasady łącznej pisowni „nie” z przymiotnikami jest sytuacja, w której zaprzeczenie dotyczy całego wyrażenia, np. „to nie jedyne przykłady” w znaczeniu „to nie są jedyne przykłady”.

Pisownia „nie” z przymiotnikami w sytuacji wprowadzenia przeciwstawienia

Rozdzielna pisownia „nie” z przymiotnikami jest stosowana, gdy „nie” wprowadza przeciwstawienie, np. „nie nowe, ale stare”. Drugim wyjątkiem będzie sytuacja, w której „nie” tworzy ogólne wyrażenie z powtórzoną formą przymiotnika, np. „był młody nie młody”. Podobnie postępujemy, gdy konfrontujemy dwie cechy i eksponujemy jedną z nich: „Jest szczupła, ale nie chuda”.

Pisownia „nie” z przymiotnikami w sytuacji konfrontacji dwóch cech

W przypadku konfrontacji dwóch cech i eksponowania jednej z nich, również stosujemy rozdzielną pisownię „nie” z przymiotnikami. Przykład: „Jest szczupła, ale nie chuda”.

Pisownia „nie” z przymiotnikami po wyrażeniach wprowadzających przeciwstawienie

Rozdzielna pisownia „nie” z przymiotnikami obowiązuje po wyrażeniach wprowadzających przeciwstawienie, takich jak „gdyby nie”, „już nie”, „nawet nie” czy „czyż nie”, np. „Już po terminie, a rachunki nadal nie opłacone. Gdyby nie szybka reakcja policji, doszłoby do tragedii”.

Pisownia „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi

Zasady pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi są tożsame z regułami zapisu przymiotników. W oparciu o tę regułę napiszemy: nieleżący, niepalący. Wcześniej cząstkę „nie” z imiesłowem przymiotnikowym należało pisać razem lub osobno w zależności od ich znaczenia. Warto jednak wiedzieć, że ta zasada nie została zniesiona i nadal może być stosowana.

Właściwe stosowanie zasad pisowni „nie” z przymiotnikami jest kluczowe dla każdego, kto chce dobrze posługiwać się językiem polskim. Choć zasady te mogą być trudne do zapamiętania, warto je opanować, aby uniknąć błędów i być pewnym, że nasze teksty są poprawne językowo.

One thought on “„Nie” z przymiotnikami – zasady, przykłady, wyjątki”

  1. „Pisownia „nie” z przymiotnikami po przysłówkach i wyrażeniach

    ***Nie*** oddzielamy partykuły „nie” od przymiotnika, gdy poprzedza ją przysłówek, np. bynajmniej albo wcale, oraz gdy przed przymiotnikiem umieszczamy wyrażenie „gdyby nie” – „bynajmniej nie zdrowy ten obiad”, „gdyby nie ciężka praca…”.”

    Chyba właśnie oddzielamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne

gloski
Język polski

Głoski – co to jest? Przykłady i ćwiczenia

Głoski są fundamentalnym elementem języka, który umożliwia nam porozumiewanie się i przekazywanie informacji. To podstawowe jednostki dźwiękowe, które składają się na słowa i wyrażenia, tworząc różnice w znaczeniach wyrazów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej pojęciu głosek, podamy przykłady głosek w języku polskim i omówimy, jak nauczyć dziecko poprawnie głoskować, włączając w to odpowiednie ćwiczenia. […]

Więcej
środki stylistyczne
Język polski

Środki stylistyczne – rodzaje i przykłady

Środki stylistyczne, to wyraziste narzędzia, które sprawiają, że tekst nabiera wyjątkowej mocy. Metafory, hiperbole, aliteracje – każdy z tych zabiegów ma potęgę wywołania emocji czy zaskoczenia. Dzięki nim słowa stają się barwne, a przekaz zyskuje na sile. Czy wiesz, jakie są rodzaje tych środków i jak ich używać? Przygotuj się na podróż przez literackie figury! […]

Więcej
pole rombu
Nauka

Pole rombu – wzór oraz przykładowe zadania

Romb – figura, która na pierwszy rzut oka może wydawać się prosta, ale w rzeczywistości kryje w sobie wiele fascynujących własności i zaskakujących cech. Dowiedz się, czym jest romb, jakie są jego charakterystyczne cechy oraz jak obliczyć pole rombu. Romb – definicja Jak wygląda romb? Romb to czworokąt, który ma cztery boki o tej samej […]

Więcej