Głoski – co to jest? Przykłady i ćwiczenia

gloski

Głoski są fundamentalnym elementem języka, który umożliwia nam porozumiewanie się i przekazywanie informacji. To podstawowe jednostki dźwiękowe, które składają się na słowa i wyrażenia, tworząc różnice w znaczeniach wyrazów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej pojęciu głosek, podamy przykłady głosek w języku polskim i omówimy, jak nauczyć dziecko poprawnie głoskować, włączając w to odpowiednie ćwiczenia.

Czym są głoski?

Głoski to najmniejsze jednostki dźwiękowe w języku mówionym. Każdy dźwięk, jaki wypowiadamy podczas rozmowy, można rozłożyć na pojedyncze głoski. Składają się one z elementów takich jak dźwięki samogłoskowe i spółgłoskowe, które tworzą różnice w wymowie słów. Dla przykładu, słowo „kot” składa się z trzech głosek: „k”, „o” i „t”.

Głoski są nieodzowne w procesie komunikacji, ponieważ to od nich zależy, jakie słowa i wyrażenia tworzymy. W języku polskim istnieje wiele różnych głosek, zarówno samogłoskowych, jak i spółgłoskowych, które pozwalają nam na bogate wyrażanie myśli i uczuć.

Głoski a litery – czym się różnią?

Głoski, choć stanowią podstawę języka mówionego, nie zawsze pokrywają się bezpośrednio z literami, które widzimy na piśmie. Jest to ważne zagadnienie, które warto zrozumieć, zwłaszcza w kontekście nauki czytania i pisania. Najprościej możemy powiedzieć, że głoski słyszymy, a litery widzimy i piszemy.

Nie zawsze jeden dźwięk = jedna litera

W języku polskim nie zawsze zachodzi jednoznaczna zależność między głoskami a literami. Istnieją różnice między tym, jak dane słowo brzmi, a jak jest zapisane. Najlepszym przykładem są nasze polskie dwuznaki, takie jak „cz”, „sz”, „ch”, „dź”, „dż”, „rz”. W tym przypadku doskonale widać różnicę pomiędzy głoskami a literami – słyszymy bowiem jeden dźwięk, a znaków graficznych (czyli zapisanych liter) widzimy dwa.

Drugim przykładem jest literka „i”, która w jednym przypadku będzie jedynie zmiękczać spółgłoskę, w innym zaś będzie stanowić odrębną głoskę, w kolejnym natomiast będzie i zmiękczać i brzmieć jako osobna głoska. Na przykład w wyrazach:

 • l-i-s
 • p-i-ł-a
 • m-i-ł-o-ś-ć
 • b-i-b-u-ł-a

Powyżej mamy „i” jako zmiękczenie spółgłoski i jednocześnie głoskę.

 • k-o-i-ć
 • p-o-i-ć
 • d-o-i

Tutaj z kolei „i” stanowi jedynie odrębną głoskę.

 • p-i-a-s-e-k
 • m-i-a-s-t-o
 • b-i-a-ł-y
 • c-i-a-ł-o

W tym przypadku „i” zmiękcza spółgłoski poprzedzające, jednak nie wybrzmiewa jako osobna głoska.

gloski a litery

Głoski – przykłady

Aby lepiej zrozumieć, co to są głoski, warto poznać kilka przykładów głosek w języku polskim:

 • Dom
  • Litery: d, o, m
  • Głoski: [d], [o], [m]
 • Buty
  • Litery: b, u, t, y
  • Głoski: [b], [u], [t], [y]
 • Człowiek
  • Litery: c, z, ł, o, w, i, e, k
  • Głoski: [cz], [ł], [o], [w’], [e], [k]
 • Biurko
  • Litery: b, i, u, r, k, o
  • Głoski: [b’], [u], [r], [k], [o]
 • Okno
  • Litery: o, k, n, o
  • Głoski: [o], [k], [n], [o]
 • Talerz
  • Litery: t, a, l, e, r, z
  • Głoski: [t], [a], [l], [e], [rz]
 • Mama
  • Litery: m, a, m, a
  • Głoski: [m], [a], [m], [a]
 • Lustro
  • Litery: l, u, s, t, r, o
  • Głoski: [l], [u], [s], [t], [r], [o]
 • Piana
  • Litery: p, i, a, n, a
  • Głoski: [p’],[a], [n], [a]
 • Piknik
  • Litery: p, i, k, n, i, k
  • Głoski: [p’], [i], [k], [n’], [i], [k]
 • List
  • Litery: l, i, s, t
  • Głoski: [l], [i], [s], [t]
 • Biały
  • Litery: b, i, a, ł, y
  • Głoski: [b’], [a], [ł], [y]
 • Zielony
  • Litery: z, i, e, l, o, n, y
  • Głoski: [z’], [e], [l], [o], [n], [y]
 • Piekacz
  • Litery: p, i, e, k, a, r, z
  • Głoski: [p’], [e], [k], [a], [rz]

Oczywiście, w języku polskim istnieje znacznie więcej głosek, ale te przykłady dają ogólny obraz różnorodności dźwięków, jakie można znaleźć w naszym języku.

Podział głosek w języku polskim

Głoski w języku polskim można podzielić na kilka kategorii, uwzględniając różnice w wymowie. Oto podział głosek w języku polskim:

 1. Podział ze względu na rodzaj artykulacji:
  • Spółgłoski: Głoski wymawiane przy pomocy zwarcia lub zbliżenia organów mowy. Dzielą się na:
   • Dźwięczne: Głoski, przy których struny głosowe drgają. Przykłady: [b], [d], [g].
   • Bezdźwięczne: Głoski, przy których struny głosowe nie drgają. Przykłady: [p], [t], [k].
  • Samogłoski: Głoski wymawiane bez zwarcia ani zbliżania organów mowy. Dzielą się na:
   • Nieszczelinowe: Samogłoski wymawiane bez utworzenia szczeliny w jamie ustnej. Przykłady: [a], [e], [o].
   • Szczelinowe: Samogłoski wymawiane z utworzeniem szczeliny w jamie ustnej. Przykłady: [i], [u].
 2. Podział ze względu na miejsce artykulacji:
  • Podniebienne: Głoski wymawiane z udziałem podniebienia. Dzielą się na:
   • Podniebienne miękkie: Głoski wymawiane z udziałem podniebienia miękkiego. Przykłady: [ń], [ś], [ź].
   • Podniebienne twarde: Głoski wymawiane z udziałem podniebienia twardego. Przykłady: [n], [s], [z].
  • Międzyzębowe: Głoski wymawiane przez zbliżenie się żuchwy do górnych zębów. Przykłady: [c], [dz], [j].
  • Wargowe: Głoski wymawiane z udziałem warg. Przykłady: [w], [f], [v].
 3. Podział ze względu na dźwięczność:
  • Dźwięczne i bezdźwięczne spółgłoski: Spółgłoski można podzielić na te, przy których struny głosowe drgają (dźwięczne) i te, przy których struny głosowe nie drgają (bezdźwięczne).

Jak nauczyć dziecko głoskować?

Nauczanie dziecka poprawnego głoskowania jest ważnym etapem w jego rozwoju językowym. Oto kilka skutecznych ćwiczeń, które pomogą dziecku opanować głoski:

Gry słowne
Zabawy słowne, takie jak układanie rymowanek, łamigłówki słowne lub gry słowno-dźwiękowe, pomagają dziecku rozwijać świadomość dźwięków i głosek. Możesz wymyślać razem z dzieckiem krótkie wierszyki lub rymowanki, które zawierają różne głoski.

Słuchanie i naśladowanie
Dziecko uczy się poprzez naśladowanie. Warto czytać mu książki z wyrazami, w których występują różne głoski i zachęcać je do naśladowania tych dźwięków. To pomaga w rozwijaniu umiejętności fonetycznych.

Ćwiczenia wymowy
Możesz wykonywać ćwiczenia wymowy z dzieckiem, pomagając mu poprawnie wymawiać trudne głoski. Pamiętaj, że cierpliwość jest kluczem do sukcesu – nie należy zmuszać dziecka do nadmiernego wysiłku.

Korzystanie z materiałów edukacyjnych
Na rynku dostępne są różnego rodzaju gry i materiały edukacyjne, które pomagają dziecku rozwijać umiejętność głoskowania. Korzystając z takich materiałów, nauka staje się przyjemniejsza i bardziej interaktywna.

Terapia logopedyczna
Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko ma trudności z głoskowaniem, warto skonsultować się z logopedą. Specjalista pomoże określić problem i zaproponuje odpowiednie ćwiczenia i terapie.

Podobne

środki stylistyczne
Język polski

Środki stylistyczne – rodzaje i przykłady

Środki stylistyczne, to wyraziste narzędzia, które sprawiają, że tekst nabiera wyjątkowej mocy. Metafory, hiperbole, aliteracje – każdy z tych zabiegów ma potęgę wywołania emocji czy zaskoczenia. Dzięki nim słowa stają się barwne, a przekaz zyskuje na sile. Czy wiesz, jakie są rodzaje tych środków i jak ich używać? Przygotuj się na podróż przez literackie figury! […]

Więcej
nie z przymiotnikami
Język polski Nauka

„Nie” z przymiotnikami – zasady, przykłady, wyjątki

Nauka zasad pisowni „nie” z przymiotnikami może być nieco skomplikowana, ale jest niezbędna dla każdego, kto chce prawidłowo posługiwać się językiem polskim. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom i wyjątkom dotyczącym łącznej i rozdzielnej pisowni „nie” z przymiotnikami. Podstawowa zasada pisowni „nie” z przymiotnikami Zgodnie z podstawową zasadą języka polskiego, partykułę „nie” z przymiotnikami […]

Więcej
co to jest rownowaznik zdania
Język polski Nauka

Równoważnik zdania – co to jest? Definicja i przykłady.

Równoważnik zdania to pojęcie, które może na początku wydawać się nieco skomplikowane, jednak warto się z nim zapoznać – zwłaszcza jeśli interesujesz się językoznawstwem. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, na czym polega równoważnik zdania, jakie są jego rodzaje, a także jak przekształcać równoważniki w zdania i na odwrót. Co to jest równoważnik zdania? Równoważnik […]

Więcej