MłodaMamma.pl

Portal dla mam

urlop ojcowski a tacierzyński
Rodzina

Urlop ojcowski a tacierzyński

Urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne rodzaje urlopu przysługującego rodzicom. Oba rodzaje urlopu mają na celu zapewnienie rodzicom czasu na opiekę nad dzieckiem. Różnią się jednak zakresem uprawnień oraz warunkami ich przyznawania. Urlop ojcowski a tacierzyński – wszystko, co warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury!

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest przeznaczony dla ojców dziecka, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w opiece nad swoim dzieckiem. Trwa on 14 dni i można go wykorzystać w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego bezpośrednio po urodzeniu dziecka lub po powrocie matki z urlopu macierzyńskiego.

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński jest przeznaczony dla matek lub ojców dziecka, którzy chcą pozostać z dzieckiem po ukończeniu przez matkę urlopu macierzyńskiego. Trwa on 32 tygodnie i można z niego skorzystać do końca 24 miesiąca życia dziecka.

Przeczytaj też: Jak skutecznie walczyć z depresją? | Czy wychowanie Montessori jest dla wszystkich dzieci?

Różnice między urlopem ojcowskim a urlopem tacierzyńskim

  • Urlop ojcowski trwa 14 dni, podczas gdy urlop tacierzyński trwa 32 tygodnie.
  • Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać tylko ojcowie. Tymczasem, z tacierzyńskiego ojcowie LUB matki.
  • Urlop ojcowski może być wykorzystany w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Urlop tacierzyński może być wykorzystany do końca 24 miesiąca życia dziecka.

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego lub urlopu tacierzyńskiego

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego lub urlopu tacierzyńskiego, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Wniosek powinien zawierać informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz potwierdzenie urodzenia dziecka. Pracodawca ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

W przypadku urlopu tacierzyńskiego, rodzic musi również złożyć oświadczenie o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica.

Urlop ojcowski i urlop tacierzyński są finansowane przez ZUS i przysługują zarówno pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i przedsiębiorcom.

Podsumowując, urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne rodzaje urlopów przysługujących rodzicom. Pozwalają one ojcom na aktywne uczestnictwo w opiece nad dzieckiem. Różnią się one zakresem uprawnień oraz warunkami ich przyznawania. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi tych urlopów przed składaniem wniosku o ich przyznanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *